Intresseorganisationer

IntresseorganisationerHitta information om olika diagnoser, aktiviteter, träffar, familjeläger m.m.

Gemenskap

Hitta din lokalförening och se vad de har att erbjuda.

Det kan vara början på en gemenskap många år framöver...

RiksförbundHär presenteras ett axplock av organisationer

FUB

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
Här kan du läsa mer

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. De arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden m.m.Här kan du läsa mer

RBU

Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar jobbar för att alla barn har rätt till en bra barndom med allt vad det innebär av kärlek, respekt, omsorg och utveckling.Här kan du läsa mer

SR

SRF

Synskadades Riksförbund, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga.


De har bildat SRF utifrån tanken om alla människors lika värde och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. De vill också skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.Här kan du läsa mer

Autism- & Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.Här kan du läsa mer

Svenska Downföreningen

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Föreningen skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.Här kan du läsa mer

Sällsynta diagnoser

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är ett förbund för personer med sällsynta funktionsnedsättningar. Tillsammans verkar de för att personer som har en sällsynt diagnos ska få bättre levnadsvillkor, genom förbättrad vård och omsorg.


Här kan du läsa mer

SDR

Sveriges Dövas Riksförbund är ett obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. Teckenspråket är av central betydelse i all deras verksamhet, för gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Behovet av teckenspråk i livets alla skeden går som en ledstjärna och röd tråd genom deras verksamhet.

Här kan du läsa mer

nute

Afasiförbundet & Talknuten

Afasiförbundet organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga.


Talknuten arbetar med frågor som rör barn, unga och vuxna med språkstörning och deras anhöriga.

Varje år anordnar Talknuten ett sommarläger för barn och unga med språkstörning. Finns även som Facebookgrupp.


Här kan du läsa mer