Mor- och farföräldrar

Mor- och farföräldrar

Familjer som har barn med funktionsnedsättningar är mer utsatta än andra barnfamiljer.

Det gäller såväl föräldrarna som syskonen. Nätverket runt familjen är mycket viktigt

– att det finns vänner, släkt och professionella som stöttar där det behövs.

Mor- och farföräldrarnas roll i nätverket är ofta av stor betydelse, inte minst för syskonen.

i

Info

Missa inte att du som mor- och farförälder även har möjlighet att få information om diagnoser

via barn- och ungdomshabiliteringen.


Det kan underlätta att inte höra allt i andra hand utan få en chans att vara på någorlunda samma våglängd som föräldrarna. Föräldrarna kanske inte orkar berätta allt som har sagts eller vill inte för att ”skydda” sina anhöriga.Här kan du läsa mer

Anhörig och kunskapcenter (finns lokalt i olika städer)


På Anhörig- och kunskapscenter kan du som anhörig få stöd,

någon att prata med och möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter.

Stödet är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos utan alla är välkomna.

Avlasta föräldrarna

Avlasta föräldrarna i den mån du kan och orkar.

Det kan räcka med så lite… Passa barnet eller syskonen ett par timmar (helst en helg) så att föräldrarna kan få andrum. Bjud på mat, fixa matlådor, baka bullar, ta hand om tvätten…

Finnas tillgänglig för att föräldrarna ska kunna prata av sig – man behöver ibland bara tala med någon som lyssnar.