Försäkringskassan

FörsäkringskassanSocialförsäkringsbalken är en svensk lag som trädde i kraft 2011.

Innefattar bl a barnbidrag, bostadsbidrag och vårdsbidrag som ersatts av omvårdnadsbidrag.
Här presenteras några av insatserna.

Omvårdnadsbidrag 0-19 år

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.


Det som räknas som omvårdnad kan vara direkta vårdinsatser som du gör för barnet, men också annan hjälp som exempel särskild träning, pratisk hjälp i vardagen...


Tillsyn är den närvaro av en vuxen som ditt barn behöver exempelvis för att inte rymma, hitta på farliga saker...


Du kan få omvårdnadsbidrag från att barnet är nyfött till och med juni det år som barnet fyller 19 år.


Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent om du eller en annan förälder får omvårdnadsbidrag för barnet.


Har du stora kostnader på grund av barnets funktionsnedsättning så kan du ansöka om merkostnadsersättning. Merkostnader kan tex vara slitage av kläder och inredning, tvätt, resor, särkild mat, fritidsaktiviteter med mera.


Hur gör jag för att få omvårdnadsbidrag?

Du ansöker via försäkringskassan hemsida där läkarutlåtande kan bifogas.


Hjälp! Det här var för krångligt!

Ta kontakt med Försäkringskassan och beskriv din situation, så får du hjälp. Förbered dig på att det är svårigheterna du ska beskriva.

Kontaktdagar 0-16 år

Kontaktdagar finns för dig som har ett barn som omfattas av LSS. Dagarna finns för att du som förälder ska få ökad kunskap om hur du kan stötta ditt barn. Du kan få ersättning för 10 kontaktdagar per barn och år.


Kontaktdagar går att ta ut för ditt barn upp till 16 års ålder.


Du kan ta kontaktdagar när du ska:


  • Delta i föräldrautbildning (till exempel kurser som anordnas av någon handikapporganisation)
  • Besöka barnets förskola eller skola
  • Medverka i någon aktivitet som anordnas av skolan.
  • Barnet behöver inte vara med vid till exempel skolbesök eller kurser för att du ska få ersättning.


Båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid.

Här kan du läsa mer

Insatser för funktionsnedsättning

Försäkringskassan jobbar för att göra "en enklare vardag"

Försäkringskassan erbjuder kontaktperson för de som har flera insatser. Kontaktpersonen kan hjälpa dig att samordna olika bidrag. Tala om för din handläggare på Försäkringskassan att du vill ha en kontaktperson.

Här kan du läsa mer