Fonder

Fonder och stiftelserDet finns fonder och stiftelser i Sverige som är flera hundra år gamla och aktiva än i dag.


Det viktigaste att tänka på när du ska leta efter en stiftelse eller fond att söka pengar ur är att stiftelsens eller fondens ändamål stämmer överens med de ändamål du söker för.

Ansökningstiderna varierar mellan fonderna/stiftelserna då de träffas med olika regelbundenhet.


När kan fond/stiftelse vara aktuellt?

Förslag:


  • anskaffning av utrustning och hjälpmedel
  • rekreations- och rehabiliteringsresor, ex familjeläger
  • cykelanpassning
  • dator

Hur gör jag?

Ansökningförfarnade kan gå till enligt följande:


1. Hitta fond/stiftelse som passar dina behov

2. Skriv ut ansökningsblankett

3. Kontakta ev läkare/kurator mfl för intyg

4. Gör ev kopior

5. Skicka in ansökan i tid


För vissa fonder behöver man lämna inkomstuppgifter, intyg från läkare och skicka in flera kopior av ansökan.

Få råd

Kurator på habiliteringen kan skriva intyg

om barnets funktionsnedsättning och vilka behov

familjen kan tänkas ha.

Hitta fond och stiftelseFör att underlätta sökningen av fond finns här några tips på sidor.

Det finns även fondbok på biblioteket.

Arvsfonden

Allmänna Arvsfonden har samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd.Här kan du läsa mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål.

Man kan till exempel söka stipendier och bidrag.Här kan du läsa mer

Svenska kyrkan

Stiftelserna riktar sig till funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade mfl.
Här kan du läsa mer

Landstinget

Sök på nätet efter ditt landstings stiftelser


Här kan du läsa mer

Intresseorganisationer

Har ibland fonder som medlemmar kan söka ur

Stöd till funktionshindrade

Sida med länkar till olika fonder att söka pengar urHär kan du läsa mer

Vill du ha ytterligare hjälp att hitta fond?

Global Grant är ett företag där det går att söka efter fonder/stipendier som passar sitt syfte.

Möjlighet till gratis tillgång genom att gå via ditt bibliotek, universitet eller högskola.